انجمن متخصصین پوست ایران
انجمن متخصصین پوست ایران
انجمن متخصصین پوست ایران
       اخبار مهم لیزر و کاشت مو back f2                       سفارش مهر وسرنسخهback f2

""

دوازدهمين كنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران و نحوه ثبت نام

انجمن متخصصين پوست ايران يك نهاد انجمن علمی و يك نهاد تخصصی در كشور است كه متخصصين پوست، دانشجويان پزشكی و افراد عادی امكان استفاده از مزايای آن را دارد.
هدف اين انجمن تسهيل دريافت خدمات تخصصي پوست برای افراد عادی جامعه از طريق پيدا كردن متخصصين و مراكز درمانی تاييد شده و اطلاع رسانی برنامه های علمی، آموزشی به متخصصين می باشد.